Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

ramoneska
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte viabylejaka bylejaka
ramoneska
1283 e131
Reposted fromathaiya athaiya viaifyouleave ifyouleave
ramoneska
9339 cfe1
Reposted fromhagis hagis viainvincible invincible

July 14 2019

ramoneska

Przebaczenie jest decyzją, 
a nie emocją. 
Nie ma żadnego związku z emocjami. 
Może i całe życie będziesz odczuwać ból z powodu tego, co zrobił ci drugi człowiek. 
Ale to nie ma żadnego związku z przebaczeniem. 

To nie jest zanik pamięci. 
Będziesz pamiętać, co zrobił ten człowiek, pewnie aż do śmierci. 
(...) 
Przebaczenie polega na tym: 
- Przebaczam ci i nigdy więcej nie użyję tego przeciwko tobie.
- Nigdy już o tym nie wspomnę, ani Tobie, ani nikomu innemu.

Przebaczenie jest raczej kwestią języka niż umysłu lub serca. 
Jeśli wciąż jeszcze mówisz o tym, to nie przebaczyłeś.
A jeśli przebaczyłeś, musisz zamilknąć i odpuścić sobie. 
Na tym polega przebaczenie. 

— Mark Gungor, "Przez śmiech do lepszego małżeństwa"
ramoneska
Reposted frombluuu bluuu

July 13 2019

ramoneska
8564 afbc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
ramoneska
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— J. Walkiewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoll oll
ramoneska
Reposted frombluuu bluuu
ramoneska
6572 947b
Reposted fromkarahippie karahippie viaPoranny Poranny

July 12 2019

ramoneska
6744 303a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
ramoneska
6247 8069 500
Reposted fromslodziak slodziak viaaura-lunaris aura-lunaris
1405 42de 500
Reposted fromwestwood westwood viasarazation sarazation
ramoneska
Ludzie, którzy nie są darzeni czułością i sami nie mają kogoś do kochania, mogą zrobić różne głupstwa. Jakby to właśnie miłość trzymała ich w pionie, nie pozwalając upaść.
— Agata Przybyłek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
ramoneska
To jest strasznie trudny i smutny moment, gdy zdajesz sobie sprawę, że coraz częściej z rana myślisz o tym, żeby już było po wszystkim, bo nie masz siły i ochoty wstać, a co wieczór leżysz przerażona wizją kolejnego dnia. Nie wiem, kiedy to się stało, ale chyba znów coś przegrałam z życiem.
— Autor nieznany
ramoneska
1023 2e2a 500
Reposted fromsoftboi softboi viaifyouleave ifyouleave
ramoneska
Jeśli udało ci się kogoś oszukać to nie dlatego, że ten człowiek jest głupi, tylko dlatego, że otrzymałeś więcej zaufania, niż jesteś wart.
— autor nieznany
ramoneska
Chodźmy się kochać,
mówisz,
a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromSabela Sabela viacatherineee catherineee
ramoneska
7230 b7bc
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
ramoneska
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
ramoneska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl