Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

ramoneska
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec. 
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
ramoneska
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
ramoneska
6193 b205 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
ramoneska
6173 c238
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
ramoneska
6116 3560
Reposted fromintotheblack intotheblack viaSkydelan Skydelan
ramoneska
5987 a35c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
ramoneska
5764 8dfc 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
ramoneska
Nie traktuj siebie zbyt surowo. Ułóż sobie życie i przeżyj je. W pełni. Tylko tyle możesz zrobić. Nie wymażesz przeszłości, ale możesz zadbać o to, żeby nie żyć pod jej dyktando w przyszłości. Karanie siebie nic nie zmieni. A i tak już wystarczająco długo to robiłaś.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll
ramoneska
2423 90f4
Reposted fromrol rol vianadelle nadelle
ramoneska
6794 5427 500
Reposted frommakle makle

February 10 2019

ramoneska
2330 75fe 500
Reposted fromtfu tfu viaensomme ensomme
ramoneska
9577 26e8
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaensomme ensomme
ramoneska
6246 85c2
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
3030 c7af
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viabullet00 bullet00
7791 9e1f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaeruannalle eruannalle
ramoneska
Będzie dobrze...
Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.
— S.King
Reposted fromawkwardx awkwardx vianadelle nadelle
ramoneska
Reposted frombluuu bluuu vianadelle nadelle

February 04 2019

ramoneska
0516 747b
Reposted fromstaystrongangie staystrongangie viaensomme ensomme
ramoneska
ramoneska
6901 ca7d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl