Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

ramoneska
2233 ecaf
ramoneska
   

Za długo trzymaliśmy się za ręce

I poranione są nasze dłonie


          
— Tomasz Jastrun "Puste miejsca"
Reposted fromshapeless shapeless vianiezwyykla niezwyykla
ramoneska
Nie wiem czy się przeziębiłam, czy tak wychodzi ze mnie nadmiar stresu.
Reposted fromniezwyykla niezwyykla
ramoneska
2283 2c26 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaHmZ HmZ
ramoneska
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viatake-care take-care
ramoneska
Reposted fromtomowa tomowa viakamilab kamilab
ramoneska
ramoneska
Reposted frombluuu bluuu
ramoneska
Reposted frombluuu bluuu
ramoneska
Nikt, kto zrezygnował, nie dotarł tam, gdzie zmierzał.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
ramoneska
Jak wiele może stracić człowiek, zanim się załamie?
— Louise Jensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
ramoneska
3173 f2ad
Atelophobia
Reposted fromjasminum jasminum viainspirations inspirations
ramoneska
Zawsze mam wrażenie, że komuś przeszkadzam .
— yourheartbeat.soup.io
ramoneska
ramoneska
0686 ce0b 500
Reposted frommarionettes marionettes viainspirations inspirations
ramoneska
0574 a12c
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoll oll
ramoneska

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viainspirations inspirations
ramoneska
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
ramoneska
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromdreamadream dreamadream viainspirations inspirations
ramoneska
9076 e7c4 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl