Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

ramoneska
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się. 
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie. Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— Shams z Tabrizu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaifyouleave ifyouleave
ramoneska
mówią
szukaj dobra w sobie
miłości, akceptacji
piszą
że najlepsze przychodzi samo
niespodziewane

a ja nie wierzę
nikt nie czeka
gdy masz tylko siebie
— iyl
Reposted fromifyouleave ifyouleave
1504 acc3 500
Reposted fromtwice twice viapolglosem polglosem
ramoneska
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaaggape aggape
ramoneska
“ nie wolno Ci rozmyślać za dużo. wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj. to Cię niszczy. ”
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viapolglosem polglosem
ramoneska
7534 4a50 500
Reposted from777727772 777727772 viaPoranny Poranny
ramoneska
7804 4835 500
Alex Howitt
ramoneska
ramoneska
Stephen William Hawking (8 January 1942 – 14 March 2018)
Reposted fromeglerion eglerion viaaura-lunaris aura-lunaris
ramoneska
6268 18c4 500
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viaPoranny Poranny
ramoneska
ramoneska
ramoneska
ramoneska
7141 fe5b 500
Reposted fromsavatage savatage viacatherineee catherineee
ramoneska
3680 f394
Reposted frometernaljourney eternaljourney viazi zi
ramoneska
7719 4402 500
C.J.Tudor 'Kredziarz'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaPoranny Poranny
8088 322f 500

Gesaffelstein - Numéro, Octobre 2013

ramoneska
3787 39ed
Reposted fromadaamanth adaamanth viaHmZ HmZ
2175 b712 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viazimnepalce zimnepalce
ramoneska
5592 b087
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl