Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2017

ramoneska
2595 4de0
Reposted fromsosna sosna viainspirations inspirations
0434 678c 500
Reposted frombrumous brumous viasilence89 silence89
2775 b070 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
ramoneska
2538 a9a7
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialovesweets lovesweets
ramoneska
Jestem człowiekiem. Czasem jak każdy kurwa popełniam błędy. Zazdroszczę wam bo wy przecież jesteście bezbłędni. Tacy idealni, nienaganni, jakbyście nigdy nie byli ranni.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
ramoneska
Ile kalorii stracę uciekając od moich problemów?
ramoneska
ramoneska
ramoneska
6548 9131 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacynamon cynamon
ramoneska
Reposted fromheroes heroes viacynamon cynamon
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viacynamon cynamon
ramoneska
ramoneska
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viainspirations inspirations
ramoneska
Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki.
— Jack Canfield i Mark Victor Hansen
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl