Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

ramoneska
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viaaura-lunaris aura-lunaris

May 21 2018

ramoneska
7676 7c36 500
Reposted fromjustMeee justMeee viacocaineblues cocaineblues
ramoneska
3534 bea5
Reposted frommisterpeter misterpeter viacocaineblues cocaineblues
4939 1606 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viamyu myu
ramoneska
2018 d2c0 500
Reposted frominto-black into-black viamyu myu
ramoneska
7643 748d 500
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viainspirations inspirations
ramoneska
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności (...)
— znalezione
ramoneska

Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

za waszą czułość w nieczułości świata
za niepewność wśród jego pewności

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie innych tak, jak siebie samych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie niepokój świata
jego bezdenną ograniczoność i pewność siebie

Bądźcie pozdrowieni
za potrzebę oczyszczenia rąk z niewidzialnego brudu świata
za wasz lęk przed bezsensem istnienia

Za delikatność nie mówienia innym tego, co w nich widzicie

Bądźcie pozdrowieni
za waszą niezaradność praktyczną w zwykłym
i praktyczność w nieznanym
za wasz realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego

Bądźcie pozdrowieni
za waszą wyłączność i trwogę przed utratą bliskich
za wasze zachłanne przyjaźnie i lęk, że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami

Bądźcie pozdrowieni
za waszą twórczość i ekstazę
za nieprzystosowanie do tego co jest, a przystosowanie do tego, co być powinno

Bądźcie pozdrowieni
za wasze wielkie uzdolnienia nigdy nie wykorzystane
za to, że niepoznanie się na waszej wielkości
nie pozwoli docenić tych, co przyjdą po was

Bądźcie pozdrowieni
za to, że jesteście leczeni
zamiast leczyć innych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że wasza niebiańska siła jest spychana i deptana
przez siłę brutalną i zwierzęcą

za to, co w was przeczutego, niewypowiedzianego, nieograniczonego

za samotność i niezwykłość waszych dróg

bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

— Kazimierz Dąbrowski "Posłanie do nadwrażliwych"
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
ramoneska
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAgnya Agnya
ramoneska
5243 850f
Reposted fromnajmilej najmilej viasilence89 silence89
ramoneska
6919 672c 500
Anke Grunow
Reposted fromPoranny Poranny
ramoneska

You can't really live until you've died a little.

— Deadpool 2
Reposted byaura-lunaris aura-lunaris
ramoneska
Zaczynamy jako nieznajomi. Tak samo kończymy.
— Piotr C. "Brud"
Reposted byAgnyalenifcausuntoKawaiiNamida
ramoneska
W pracy wychodzę na szybką przerwę na fajkę. Siadam na zimnym kamiennym schodku, ale nie czuję od niego zimna. Może dlatego, że jestem od niego zimniejszy.
Myślałem, że będzie trudniej. Że rozpadnę się na milion maleńkich odłamków i znowu ktoś będzie musiał mnie zmieść na szufelkę i odstawić do sklejenia. Ale nie. Wytrwale powtarzam, że jakoś się trzymam. Że wyszło, jak wyszło. Że jest, jak jest.
Może teraz nie rozpadłem się na kawałeczki, bo rozpadałem się po kawałku już od dawna? Może straciłem z siebie tak wiele, że już ciężko jest mi sobie przypomnieć jak to jest być w całości?

— "Niebo w kałuży"

May 20 2018

ramoneska
3705 c71f 500
Reposted fromnutt nutt vialovesweets lovesweets
ramoneska
2156 2bd0 500
"Wycinki w termosie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialovesweets lovesweets
ramoneska
8788 f0c3
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee vialovesweets lovesweets
ramoneska
Jak to nie żyjesz ?  Życie dopiero się zaczyna. .
— czarna perła
Reposted fromSkydelan Skydelan vialovesweets lovesweets
ramoneska
8443 4b3b
Reposted fromDennkost Dennkost vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl