Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

7223 38df
Reposted frompotatos potatos viavertheer vertheer
ramoneska
6501 d660
Reposted fromkarahippie karahippie viatulele tulele
ramoneska
5726 8ee2
Reposted fromwwannie wwannie viavertheer vertheer
ramoneska
Reposted fromsilence89 silence89 viavertheer vertheer
ramoneska

July 10 2018

7134 db70
ramoneska
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viacukrowa cukrowa
ramoneska
5341 c58c
Reposted from4777727772 4777727772 viaPoranny Poranny
ramoneska
ramoneska
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viabylejaka bylejaka

July 08 2018

ramoneska
8980 557f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
ramoneska
ramoneska
1007 c97e
Reposted fromEtnigos Etnigos viavertheer vertheer
ramoneska
ramoneska
9629 7b1f
Reposted fromretro-girl retro-girl viaAgnya Agnya
ramoneska
I dlaczego tyle to trwa? Od miesięcy już wiem, że nic z tego A nie mogę spać, nie!
— Bitamina / Dawid Podsiadło - Nikt
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
ramoneska
Będę Cię miłował, dopóki krew krąży w moich żyłach i oddech pulsuje w moich piersiach. Dziś, jutro, zawsze. Nie odstąpię Ciebie dla kobiet piękniejszych, ponieważ jesteś jedyną gwiazdą mojego życia, ani dla bogatszych, ponieważ złoto nigdy nie sprzyja miłości. Będę Cię miłował i wtedy, gdy zmarszczki pokryją Twoją twarz maleńkimi drobinami popiołu i kiedy złoto Twoich włosów zamieni się w stare srebro. Gdyby przyszła na nas wojna, głód lub choroba, będę Twoim mężczyną w złym i najgorszym. Przyniosę Ci kubek wody, kiedy będziesz spragniona, i owsiany placek, kiedy będziesz głodna"
— przysięga małżeńska z Katalonii z XI wieku
Reposted fromszyszaak szyszaak viatulele tulele
1908 79d1
Reposted fromkniepuder kniepuder viainspirations inspirations
ramoneska
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viatulele tulele
ramoneska
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl