Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

ramoneska
7032 33cd
Reposted fromtasty-meme tasty-meme viasoymihlk soymihlk

May 11 2017

ramoneska
ramoneska
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
ramoneska
7896 5f81
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
ramoneska
Dokończ jakąś sprawę. Nie wiem co miałoby to być. Ale bez względu na to, czy to niedokończona dyskusja z tatą, nienamalowany obraz czy kosz pełen ubrań do prasowania. Nie ma to znaczenia. Dokończenie czegoś sprawi, że poczujesz ulgę. I będziesz mógł zrobić więcej dla siebie. Zakończyć inne sprawy.

April 25 2017

0731 ad93 500

angelips:


Reposted frommelanchujnia melanchujnia
9061 89aa 500

leirelatent:

Polish Bookstore, Paris (1986)

Reposted fromLittleJack LittleJack viamelanchujnia melanchujnia
8151 f5a6 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamelanchujnia melanchujnia
5601 3da7 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vialajla lajla
ramoneska
5295 23eb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialajla lajla
3282 f3e3 500
Reposted fromenyopax enyopax
ramoneska
5865 98d0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaroxanne roxanne
6912 d583 500
Reposted fromfreakish freakish
ramoneska
0503 792c
Reposted froma-antimatter a-antimatter viasarazation sarazation
6865 8b99

roseydoux:

Une Femme Mariée (1964)

Reposted fromLittleJack LittleJack viamyu myu
ramoneska
3268 210e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaddaleinee maddaleinee
ramoneska
4657 457c
Reposted fromsarazation sarazation viabylejaka bylejaka
ramoneska
6301 deed
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viabylejaka bylejaka
ramoneska
Moje słowa nie odpowiadają moim myślom, a to poniża moje myśli.
— "Idiota" F. Dostojewski
Reposted fromCattleya Cattleya viabylejaka bylejaka
ramoneska
6038 76b6 500
Reposted fromtutaj tutaj viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl