Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

ramoneska
ramoneska
Jeśli chcesz się lepie poczuć z samym sobą, osiągnij coś trudnego i wartościowego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai
ramoneska
ramoneska
ramoneska
ramoneska
6400 cf5f
Reposted from4777727772 4777727772 viatulele tulele
ramoneska
8022 8f17 500
Reposted frommakle makle viajointskurwysyn jointskurwysyn
ramoneska
7441 a225 500
ramoneska
Najkrótszy wiersz o miłości.

Miłość nie istnieje
gdy nie mam Jej u boku.
— Piotr Tokarz - Silent Soul
ramoneska
Bo też nie ma większej nienawiści, niż zrodzona z bliskości.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via4777727772 4777727772
3010 15f0 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viakamilab kamilab
ramoneska
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie
ramoneska
3357 0c47
Reposted fromEtnigos Etnigos viasowaaa sowaaa
ramoneska
9631 2447 500
Reposted frompalesoap palesoap viamoai moai
ramoneska
4210 44e0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoai moai
ramoneska
5344 04fc
Reposted fromsmoke11 smoke11 viacatherineee catherineee

August 07 2018

ramoneska
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromjunk junk viainvincible invincible
ramoneska
2769 7c84 500
Reposted fromsavatage savatage viainvincible invincible
ramoneska
3680 aac1 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainspirations inspirations
ramoneska
9307 b3f2 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl