Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

ramoneska
Simone Signoret by Serge Lido, 1950s
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viajointskurwysyn jointskurwysyn
ramoneska
0069 e206
Her (2013)
Reposted fromniedot niedot viajointskurwysyn jointskurwysyn
ramoneska
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viasilence89 silence89
ramoneska
5059 8d55
Reposted fromkarahippie karahippie viaemblemat emblemat
ramoneska
0870 a882 500
Reposted fromteijakool teijakool viaoll oll
ramoneska
ramoneska
6412 624c
ramoneska
2980 b5d5
Reposted fromlaters laters viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
ramoneska
6732 5691
Reposted fromlakonika lakonika viacatherineee catherineee
ramoneska
Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć swoje dzieci w korzenie i skrzydła.
Reposted fromincentive incentive viacatherineee catherineee

May 27 2017

ramoneska
7032 33cd
Reposted fromtasty-meme tasty-meme viasoymihlk soymihlk

May 11 2017

ramoneska
ramoneska
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
ramoneska
7896 5f81
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
ramoneska
Dokończ jakąś sprawę. Nie wiem co miałoby to być. Ale bez względu na to, czy to niedokończona dyskusja z tatą, nienamalowany obraz czy kosz pełen ubrań do prasowania. Nie ma to znaczenia. Dokończenie czegoś sprawi, że poczujesz ulgę. I będziesz mógł zrobić więcej dla siebie. Zakończyć inne sprawy.

April 25 2017

0731 ad93 500

angelips:


Reposted frommelanchujnia melanchujnia
9061 89aa 500

leirelatent:

Polish Bookstore, Paris (1986)

Reposted fromLittleJack LittleJack viamelanchujnia melanchujnia
8151 f5a6 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamelanchujnia melanchujnia
5601 3da7 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl