Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2020

ramoneska
Reposted fromshakeme shakeme viacocaineblues cocaineblues
ramoneska
1708 9016 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaaura-lunaris aura-lunaris
Sponsored post
feedback2020-admin
ramoneska
ramoneska
8215 56da
Reposted frommiischa miischa viainspirations inspirations
ramoneska
6163 fc0a
Reposted fromretro-girl retro-girl viainspirations inspirations
ramoneska
7811 7fd1 500
Reposted frommiischa miischa viatake-care take-care
ramoneska
8376 39ce 500
ramoneska
8352 a941 500

July 03 2020

ramoneska
2412 79d4 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viadzisniezasne dzisniezasne
ramoneska
6444 6812 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
ramoneska
ramoneska
0526 cdb2 500
Reposted fromzciach zciach viaaura-lunaris aura-lunaris
ramoneska
Nie zatrzymujesz się w połowie szarży. Nawet gdy wszystko się wali i wokół ciebie latają kule nie chowasz się, zanim nie dotrzesz do okopów. Idziesz dalej. Walczysz. Słyszysz mnie? Nigdy nie przestawaj walczyć, (...). Nic wartościowego na tym świecie nie przychodzi bez walki.
— Julie Johnson - "Zakochani rozbitkowie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
ramoneska
You must have pride, for all the steps that nobody saw you make.
— Pluto
Reposted fromverronique verronique viadzisniezasne dzisniezasne
ramoneska
Reposted fromshakeme shakeme viatulele tulele
ramoneska
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadzisniezasne dzisniezasne
ramoneska
9602 d0c2 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz vianaiwna naiwna
ramoneska
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan vianaiwna naiwna
ramoneska
4148 d6c9
Reposted fromursa-major ursa-major viaaura-lunaris aura-lunaris
ramoneska
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viaaura-lunaris aura-lunaris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...