Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2020

ramoneska
Wytrzymaj ból. Wyhoduj na nim kwiaty. Kwitnij delikatnie.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl via0 0
ramoneska
5745 652e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via0 0
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

ramoneska
ramoneska
4809 def2 500
Reposted fromsavatage savatage via0 0
ramoneska
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi via0 0
3046 819b 500
Reposted fromfurore furore via0 0
8069 121d 500

alexdespain:

at Alex DeSpain Illustration & Design

Reposted fromfurore furore via0 0
ramoneska
5590 4e6b
Reposted frompiro piro via0 0
ramoneska
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromifyouleave ifyouleave via0 0
ramoneska
2665 5069 500
Reposted fromoll oll via0 0

January 18 2020

ramoneska
0749 c0ec
Reposted fromEtnigos Etnigos
ramoneska
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
ramoneska
Warto mówić głośno o swoich marzeniach. Czasem osoby, które mogą nam pomóc w ich realizacji, stoją obok.
— Magdalena Pieczonka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
ramoneska
Dom jest tam, gdzie jest się szczęśliwym, gdzie się kochało i gdzie doświadczało się miłości.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
ramoneska
- Nie zwiąż się z nikim zbyt wcześnie - mówi mi. -Będzie ci się wydawało, że spotkałeś miłość życia, ale to będzie złudzenie.Kochamy wiele razy i dlatego możemy przetrwać. Nie wierz do końca przyjaciołom, bo jesteś przystankiem na ich drodze, odpłyną i zapomną. Zarazem zabiegaj o te przyjaźnie, potem będzie już za późno. Po studiach nie zawiążesz już żadnej. Każdy będzie czegoś od ciebie chciał.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
ramoneska
Reposted fromidylla idylla viarisky risky
ramoneska
2639 dc3c
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
ramoneska
3501 7994 500
Reposted fromGreyscale Greyscale viainspirations inspirations
ramoneska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl