Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

ramoneska
0749 c0ec
Reposted fromEtnigos Etnigos
ramoneska
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
ramoneska
Warto mówić głośno o swoich marzeniach. Czasem osoby, które mogą nam pomóc w ich realizacji, stoją obok.
— Magdalena Pieczonka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
ramoneska
Dom jest tam, gdzie jest się szczęśliwym, gdzie się kochało i gdzie doświadczało się miłości.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
ramoneska
- Nie zwiąż się z nikim zbyt wcześnie - mówi mi. -Będzie ci się wydawało, że spotkałeś miłość życia, ale to będzie złudzenie.Kochamy wiele razy i dlatego możemy przetrwać. Nie wierz do końca przyjaciołom, bo jesteś przystankiem na ich drodze, odpłyną i zapomną. Zarazem zabiegaj o te przyjaźnie, potem będzie już za późno. Po studiach nie zawiążesz już żadnej. Każdy będzie czegoś od ciebie chciał.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
ramoneska
Reposted fromidylla idylla viarisky risky
ramoneska
2639 dc3c
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
ramoneska
3501 7994 500
Reposted fromGreyscale Greyscale viainspirations inspirations
ramoneska
ramoneska
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
ramoneska
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaifyouleave ifyouleave
ramoneska
Jest całkiem realna szansa, że dożyjemy 90ki. 
I jeśli ktoś zakłada, że chce przeżyć z kimś do śmierci to to oznacza koło 20 tys. dni, to oznacza, że razem zjecie kilkanaście tysięcy śniadań, może koło 10 tys. obiadów i znowu kilkanaście tysięcy kolacji.
Seks będzie tylko kilka tysięcy razy a numerki dwa czy trzy razy jednego wieczora góra koło kilkuset razy.
Wakacje? Wyjeżdża się na nie koło 50 - 100 razy w ciągu całego związku.
I tylko jakieś 55 razy będą kurwa Walentynki.
Zmierzam do tego, że jak ktoś ma ci towarzyszyć w tych nudnych jak chuj rytuałach to dobrze by było, żeby móc na tą osobę liczyć, żeby dobrze się z nią bawić oraz żeby mieć w niej wsparcie.
— Piotr C.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaifyouleave ifyouleave
ramoneska
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaifyouleave ifyouleave
ramoneska
3647 62ab
Reposted fromkarahippie karahippie viaifyouleave ifyouleave
ramoneska
Nie daj mi, Boże, podróżować tam, dokąd nie powinniśmy podróżować. Uchroń mnie przed wędrówką w czasie, pozwól mi zostać tam, gdzie jest miejsce moje. Pozwól mi mieszkać między przyszłością a przeszłością, między jutrem a wczoraj. Niech się nic, co się stało, nie odstaje i niech się nie staje nic, co jeszcze nie dojrzało, aby stać się. Niech się dzieje normalność, choćby byłą najokrutniejsza. I niech się nie cofa ani nie śpieszy zegar czasu mojego, niech nie wracają cienie świetności ani marności mojej. Amen.
— Agnieszka Osiecka, Zabiłam ptaka w locie.
Reposted frommhsa mhsa viaifyouleave ifyouleave
ramoneska
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viaifyouleave ifyouleave
ramoneska
0089 093a 500
Ronda, Spain
8176 904c 500
Reposted fromeuo euo viastoryofmylife storyofmylife
ramoneska
Reposted fromshakeme shakeme viadzisniezasne dzisniezasne
ramoneska
6949 98a0 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl